Skan laserowy budynku

Architektura

Skanowanie 3D w architekturze to efektywniejsze pozyskiwanie danych potrzebnych do precyzyjnego odwzorowywania, kontroli, analizy i badania pojedynczych obiektów, a także pomoc w prowadzeniu prac budowlanych, nawet tych bardzo złożonych.

Zabytki

Skanowanie 3D w konserwacji zabytków to wszechstronne rozwiązanie w projektowaniu i planowaniu prac konserwatorskich pozwalające niezwykle szczegółowo opisać kształt, geometrię, a także cechy specyficzne obiektów historycznych.