Inwentaryzacja 3D pozwala na wykonanie dokumentacji dla wybudowanych nieruchomości. Na jej podstawie można pozyskać precyzyjne dane dotyczące geometrii, formy czy wielkości danego obiektu. Aby inwentaryzacja architektoniczno-budowlana budynków została wykonana profesjonalnie i precyzyjnie, posługujemy się technologią skanowania laserowego. Przy jej użyciu możemy pozyskać szczegółowe dane przestrzenne dotyczące konkretnego obiektu, tak aby w sposób rzeczywisty odwzorować go w modelu BIM, w ramach którego wykonujemy kolejne prace, włącznie z rysunkową dokumentacją w wymiarze 2D.