Skanowanie laserowe 3D

Technologia skanera laserowego 3D pozwala w szybki i precyzyjny sposób pozyskać dane trójwymiarowe, które niezwykle szczegółowo opisują złożoność obiektów architektonicznych i historycznych.

Wszystkie informacje zeskanowane w czasie pomiaru zbierane są w bazę danych, tak zwaną chmurę punktów, która pozwala wirtualnie odwzorować obiekt w skali szarości lub w kolorze.

Chmura punktów daje również możliwość:

  • mierzenia odległości między punktami i pozyskiwania informacji metrycznych o obiekcie;
  • wykonania rzutów, przekrojów i modeli obiektu z dokładnością nieosiągalną w tradycyjnych metodach pomiarowych;
  • przechowywania informacje, z którymi można się zapoznać w dowolnym momencie, bez konieczności powrotu na obiekt.